แม่น้ำโขง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ที่ว่าการอำเภอท่าบ่อ หลวงพ่อพระเจ้ัาองค์ตื้อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในวันประมงแห่งชาติ (21 กันยายน) ประจำปี 2559

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในวันประมงแห่งชาติ (21 กันยายน) ประจำปี 2559

วันที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 10.00 นาฬิกา นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในวันประมงแห่งชาติ (21 กันยายน) ประจำปี 2559  โดยมีนายณัชฐเดช มุลาลี ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองชำนาญการพิเศษ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ หนองเลิง หมู่9 บ้านท่าสำราญ ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

  อ่านต่อเพิ่มเติม

การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการตั้งด่านชุมชนฯ

การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการตั้งด่านชุมชนฯ

วันที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 09.00 นาฬิกา นายณัชฐเดช มุลาลี ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองชำนาญการพิเศษ เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการตั้งด่านชุมชน ตามโครงการบูรณาการสร้างองค์กรต้นแบบความปลอดภัยทางถนนจังหวัดหนองคาย  ณ ห้องประชุมอำเภอท่าบ่อ ชั้น 2 อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

  อ่านต่อเพิ่มเติม

โครงการเทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ฯ ตำบลหนองนาง

โครงการเทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ฯ ตำบลหนองนาง

วันที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 09.00 นาฬิกา นายณัชฐเดช มุลาลี ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองชำนาญการพิเศษ เป็นประธานโครงการเทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองในพื้นที่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน  ณ บริเวณลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

  อ่านต่อเพิ่มเติม

การประชุมหัวหน้าส่วนฯ ครั้งที่ 9/2559 ประจำเดือนกันยายน 2559

การประชุมหัวหน้าส่วนฯ ครั้งที่ 9/2559 ประจำเดือนกันยายน 2559

วันที่ 1 กันยายน 2559 โดยนายณัชฐเดช มุลาลี ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองชำนาญการพิเศษ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกันยายน 2559 ครั้งที่ 9/2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

  อ่านต่อเพิ่มเติม

การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนกันยายน 2559

การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนกันยายน 2559

วันที่ 1  กันยายน 2559 นายณัชฐเดช มุลาลี (ปลัดอาวุโสอำเภอท่าบ่อ) เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ  ครั้งที่ 9/2559  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

  อ่านต่อเพิ่มเติม

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 

ข่าวประกวดราคา