แม่น้ำโขง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ที่ว่าการอำเภอท่าบ่อ หลวงพ่อพระเจ้ัาองค์ตื้อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ภาพกิจกรรม

โครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดินฯ ณ ตำบลหนองนาง

โครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดินฯ ณ ตำบลหนองนาง

วันที่ 18 สิงหาคม 2559 นายณัชฐเดช มุลลี ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานโครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 ครบ 84 พรรษา วันที่  12 สิงหาคม 2559 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน บ้านดงนาคำ ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ

  อ่านต่อเพิ่มเติม

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

อำเภอท่าบ่อ นำโดยนายณัชฐเดช มุลาลี (ปลัดอำเภอท่าบ่อ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง) พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ประชาชนทุกหมู่เหล่า พร้อมกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอท่าบ่อ

 

  อ่านต่อเพิ่มเติม

โครงการรักต้นไม้ รักป่า รักแผ่นดิน ณ หนองหิน

โครงการรักต้นไม้ รักป่า รักแผ่นดิน ณ หนองหิน

วันที่ 16 สิงหาคม 2559 นายณัชฐเดช มุลลี ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานโครงการรักต้นไม้ รักป่า รักแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน ณ หนองหิน บ้านหนองกก ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ

  อ่านต่อเพิ่มเติม

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ณ อบต.น้ำโมง

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ณ อบต.น้ำโมง

วันที่ 11 สิงหาคม 2559 นายณัชฐเดช มุลลี ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ

  อ่านต่อเพิ่มเติม

โครงการ”หนึ่งคน หนึ่งฝน หนึ่งต้น เพื่อประชาชนชาวไทย” ณ บึงหนองบ่อ

โครงการ”หนึ่งคน หนึ่งฝน หนึ่งต้น เพื่อประชาชนชาวไทย” ณ บึงหนองบ่อ

วันที่ 9 สิงหาคม 2559 นายณัชฐเดช มุลาลี ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานโครงการ”หนึ่งคน หนึ่งฝน หนึ่งต้น เพื่อประชาชนชาวไทย” เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี  และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ณ บริเวณบึงหนองบ่อ บ้านผำไผ ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ

  อ่านต่อเพิ่มเติม

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 

ข่าวประกวดราคา