แม่น้ำโขง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ที่ว่าการอำเภอท่าบ่อ หลวงพ่อพระเจ้ัาองค์ตื้อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ภาพกิจกรรม

การประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

การประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 24 ตุลาคม 2559 เวลา 18.00 นาฬิกา นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ณ วัดอรัญญวาสี อำเภอท่าบ่อ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า เป็นเจ้าภาพ พร้อมด้วยนายณัชฐเดช มุลาลี ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอท่าบ่อ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กิ่งกาชาดท่าบ่อ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกแห่ง และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมในพิธี

  อ่านต่อเพิ่มเติม

การจัดงานวันปิยมหาราช ประจำปี 2559

การจัดงานวันปิยมหาราช ประจำปี 2559

วันที่ 23 ตุลาคม 2559 เวลา 07.00 นาฬิกา นายณัชฐเดช มุลาลี ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอท่าบ่อ เป็นประธานวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรฯ รัชกาลที่ 5 ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกตำบล และประชาชนในพื้นที่ ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอท่าบ่อ

  อ่านต่อเพิ่มเติม

การทำบุญกฐินสามัคคีอำเภอท่าบ่อ ประจำปี 2559

การทำบุญกฐินสามัคคีอำเภอท่าบ่อ ประจำปี 2559

วันที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 นาฬิกา นายณัชฐเดช มุลาลี ปลัดอำเภอปฏิบัติราชการแทนนายอำเภอท่าบ่อ ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกตำบล และประชาชนในพื้นที่ จัดทำบุญกฐินสามัคคีอำเภอท่าบ่อ ประจำปี 2559  ณ วัดจันทราราม บ้านสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ

  อ่านต่อเพิ่มเติม

การประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ 14- 23 ตุลาคม 2559

การประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ 14- 23 ตุลาคม 2559

อำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กิ่งกาชาดท่าบ่อ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกแห่ง และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป เป็นเวลา 1 เดือน เวลา 17.00 นาฬิกา ณ วัดอรัญวาสี ของทุกวัน

  อ่านต่อเพิ่มเติม

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่10/2559 ประจำเดือนตุลาคม 2559

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่10/2559 ประจำเดือนตุลาคม 2559

วันที่ 6 ตุลาคม 2559 โดยนายณัชฐเดช มุลาลี ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองชำนาญการพิเศษ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2559 ครั้งที่ 10/2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมอำเภอท่าบ่อ ชั้น 2 อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

  อ่านต่อเพิ่มเติม

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) รายปี ของที่ทำการปกครองอำเภอท่าบ่อ

สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) รายปี ของที่ทำการปกครองอำเภอท่าบ่อ

สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)

 
 

ข่าวประกวดราคา