ภาพกิจกรรม

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2560

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2560

วันที่ 29 ธันวาคม 2559 โดยนายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายอำเภอท่าบ่อ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ครั้งที่ 1  ประจำเดือนมกราคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอ ชั้น 2 อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

  อ่านต่อเพิ่มเติม

การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ครั้งที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2560

การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ครั้งที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2560

วันที่ 29 ธันวาคม 2559 โดยนายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายอำเภอท่าบ่อ เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ครั้งที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2560 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอท่าบ่อ

  อ่านต่อเพิ่มเติม

กิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ 5 ธันวาคม 2559

กิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ 5 ธันวาคม 2559

วันที่ 5 ธันวาคม 2559 อำเภอท่าบ่อ โดยนายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายอำเภอท่าบ่อ เป็นประธานในพิธีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดอรัญญวาสี อำเภอท่าบ่อ

  อ่านต่อเพิ่มเติม

การประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลปัญญาสมวาร ( ๕๐ วัน)

การประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลปัญญาสมวาร ( ๕๐ วัน)

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 18.00 นาฬิกา นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลปัญญาสมวาร ( ๕๐ วัน) ณ วัดอรัญญวาสี อำเภอท่าบ่อ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กิ่งกาชาดท่าบ่อ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกตำบล และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมในพิธี

  อ่านต่อเพิ่มเติม

โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

อำเภอท่าบ่อ โดยนายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายอำเภอท่าบ่อ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารระดับอำเภอ(กบอ.)และหน่วยทหารในพื้นที่ ร่วมกันประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันอังคารที่ 22 พฤษจิกายน 2559  เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมอำเภอท่าบ่อ ชั้น 2

  อ่านต่อเพิ่มเติม

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) รายปี ของที่ทำการปกครองอำเภอท่าบ่อ

สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) รายปี ของที่ทำการปกครองอำเภอท่าบ่อ

สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)

 
 

ข่าวประกวดราคา