ภาพกิจกรรม

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดผาสุการาม ตำบลนาข่า

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดผาสุการาม ตำบลนาข่า

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 อำเภอท่าบ่อ โดยนายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายอำเภอท่าบ่อ เป็นประธานโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยร่วมตักบาตร มอบถุงยังชีพสงเคราะห์ผู้สูงอายุ และออกหน่วยบริการ แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาข่า ณ วัดผาสุการาม ตำบลนาข่า อำเภอท่าบ่อ

  อ่านต่อเพิ่มเติม

วันรณรงค์การใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพดี

วันรณรงค์การใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพดี

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 อำเภอท่าบ่อ โดยนายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายอำเภอท่าบ่อ เป็นประธานในงานวันรณรงค์การใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพดี ณ แปลงนา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ

  อ่านต่อเพิ่มเติม

พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ วัดศรีสะอาด

พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ วัดศรีสะอาด

วันที่ 7 พฤษภาคม 2560 อำเภอท่าบ่อ โดยนายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายอำเภอท่าบ่อ เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดศรีสะอาด ตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ

  อ่านต่อเพิ่มเติม

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ  ครั้งที่ 5  ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 โดยนายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายอำเภอท่าบ่อ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ  ครั้งที่ 5  ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอ ชั้น 2 อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

  อ่านต่อเพิ่มเติม

การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ครั้งที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ครั้งที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 โดยนายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายอำเภอท่าบ่อ เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ครั้งที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอท่าบ่อ   อ่านต่อเพิ่มเติม

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) รายปี ของที่ทำการปกครองอำเภอท่าบ่อ

สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) รายปี ของที่ทำการปกครองอำเภอท่าบ่อ

สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)

 
 

ข่าวประกวดราคา